Upravit stránku

Společnost NOMATECH je rodinnou firmou s historií sahající do 19. století. Cesta rodiny začala na pražském Žižkově, kde se pradědeček a vyučil kovářskému řemeslu, ve kterém pokračoval i jeho syn a tím položili základy vztahu k železu a strojírenství.

Z Prahy do Vlašimi

V současnosti se podnik NOMATECHu nachází ve Vlašimi, a abychom vysvětlili, jak se sem z Prahy dostal, musíme se vrátit na přelom 19. a 20. století. Rodinní předkové tehdy z části pracovali jako kováři pro žižkovskou továrnu Sellier&Bellot, která byla založena roku 1825 a jejím hlavním artiklem tehdy byly zápalky pro střelné zbraně.

Vlašimští konšelé společně s místním knížepánem v té době, na přelomu 19. a 20. Století, přichystali na císaře pána malý podvod. Uspořádali velký jarmark, aby mu ukázali, jak to ve Vlašimi žije, a vymohli si z rakousko-uherské pokladny pár zlaťáků. Na jarmark se prý tehdy sjelo na 5 000 lidí a František Josef I. díky tomu rozhodl zavést do Vlašimi a dalších obcí železnici. A jak „Starej procházka“ řekl, tak také udělal. A změnil tím život v celém regionu. Na Vlašimsku byla tenkrát vysoká nezaměstnanost a zároveň levná pracovní síla. Ve spojení s novou železnicí tak Vlašim přilákala spoustu investorů a fabrik včetně Sellier&Bellot.

Začátek balicích strojů v Čechách

Některé stroje slouží svým majitelům přes 30 let

Od 60-tých let minulého století dodávala společnost Blanické strojírny balicí stroje do celé RVHP. Vznikl kultovní stroj BTH41. Tento stroj byl známý a velmi oblíbený mezi zákazníky v Čechách, na Slovensku, Bulharsku, Polsku nebo Rusku. Prodaly se stovky kusů a dodnes se vyrábí jeho inovovaná verze. Podobně je na tom odolný stroj BTH17 - populární zejména v Rusku pro balení chleba. Některé z těchto strojů slouží svým majitelům dodnes a není výjimkou, když se v NOMATECHu objeví poptávka po dílech na stroje staré 30, 40 let.

Nová doba si žádá nové prostředky

Po roce 1989 se Blanické strojírny přejmenovaly zpět na Sellier&Bellot a společnost vstoupila s novými majiteli na akciový trh. A tak šla historie dál. Od počátku 90. let se českým firmám otevřely zahraniční trhy a „Sellierka“ byla nucena jít s dobou. Začala nabízet několik řad elektronicky řízených, moderních strojů, které se podobali technologii ze západu. Ale s novou dobou přišla i doba útlumu exportu výrobního programu Sellier&Bellot a společnost začala uvažovat o změnách.

Hlavní změnou byla úvaha o vyhledání strategického partnera pro hlavní část výrobního programu. Tato úvaha byla naplněna v roce 2007, kdy došlo k převzetí společnosti zahraničním partnerem a k uzavření provozu výroby balicích strojů. Provoz výroby balicích strojů, byl formou prodeje výrobní dokumentace nabídnut soukromým subjektům, mezi kterými budoucí majitelé společnosti NOMATECH koupili větší část výrobní dokumentace.

V NOMATECHU jsme rodina. Jen se všichni nejmenujeme Houdkovi

V současnosti působí na trhu již IV. generace rodiny Houdkových. Václav Houdek pracoval od roku 1990 v Sellier&Bellot a potom sbíral zkušenosti v několika dalších společnostech. Petr Houdek pracoval v různých pozicích u několika společností z oboru balicích strojů až do doby, kdy společně v roce 2007 odkoupili výrobní dokumentaci balicích strojů z končící „Sellierky“ a založili rodinnou společnost NOMATECH.

Založením společnosti NOMATECH v roce 2007 jsme navázali na dlouholetou historii ze Sellier&Bellot. Všichni už nejsme Houdkovi, ale jsme rodina a můžeme stavět na zkušenostech našich předků. Začínali jsme v 5 lidech. Dnes je nás 32 a jen za poslední 3 roky jsme postavili 5 zcela nových moderních strojů. I bez podpory a rozsáhlých vývojových center, které jsou jinde ve světě v podobných firmách běžné, dokážeme sledovat trendy a dosahovat špičkové kvality. Máme stroje po celé Evropě a některé dokonce i v Americe. V Česku spolupracujeme s takovými firmami, jako je například Vitana.

Nakonec se kruh krásně uzavírá. Současné kanceláře podniku NOMATECH stojí na základech tehdejší kovárny. Malovaný obraz dodnes zdobí naše zdi a připomíná začátky rodinné firmy. Pradědečkové by jistě měli radost. Na hodnotách, které ctili, se za desetiletí nic nezměnilo. Úcta, vstřícnost a rodinné vztahy je to, co dnes charakterizuje naši společnost. Naše stroje mají srdce…

Petr Houdek, jednatel společnosti NOMATECH