Upravit stránku

Společnost NOMATECH je rodinnou firmou s historií sahající do 19. století. Cesta rodiny začala na pražském Žižkově, kde se pradědeček vyučil kovářskému řemeslu, ve kterém pokračoval i jeho syn a tím položili základy vztahu k železu a strojírenství.

Z Prahy do Vlašimi

V současnosti se podnik NOMATECHu nachází ve Vlašimi, a abychom vysvětlili, jak se sem z Prahy dostal, musíme se vrátit na přelom 19. a 20. století. Rodinní předkové tehdy z části pracovali jako kováři pro žižkovskou továrnu Sellier&Bellot, která byla založena roku 1825 a jejím hlavním artiklem tehdy byly zápalky pro střelné zbraně.

Vlašimští konšelé společně s místním knížepánem v té době, na přelomu 19. a 20. století, přichystali na císaře pána malý podvod. Uspořádali velký jarmark, aby mu ukázali, jak to ve Vlašimi žije, a vymohli si z rakousko-uherské pokladny pár zlaťáků. Na jarmark se prý tehdy sjelo na 5 000 lidí a František Josef I. díky tomu rozhodl zavést do Vlašimi a dalších obcí železnici. A jak „Starej procházka“ řekl, tak také udělal. A změnil tím život v celém regionu. Na Vlašimsku byla tenkrát vysoká nezaměstnanost a zároveň levná pracovní síla. Ve spojení s novou železnicí tak Vlašim přilákala spoustu investorů a fabrik včetně Sellier&Bellot.

Začátek balicích strojů v Čechách

Některé stroje slouží svým majitelům přes 30 let

Od 60. let minulého století dodávala společnost Blanické strojírny balicí stroje do celé RVHP. Vznikl kultovní stroj BTH41. Tento stroj byl známý a velmi oblíbený mezi zákazníky v Čechách, na Slovensku, Bulharsku, Polsku nebo Rusku. Prodaly se stovky kusů a dodnes se vyrábí jeho inovovaná verze. Podobně je na tom odolný stroj BTH17 - populární zejména v Rusku pro balení chleba. Některé z těchto strojů slouží svým majitelům dodnes a není výjimkou, když se v NOMATECHu objeví poptávka po dílech na stroje staré 30, 40 let.

Nová doba si žádá nové prostředky

Po roce 1989 se Blanické strojírny přejmenovaly zpět na Sellier&Bellot a společnost vstoupila s novými majiteli na akciový trh. A tak šla historie dál. Od počátku 90. let se českým firmám otevřely zahraniční trhy a „Sellierka“ byla nucena jít s dobou. Začala nabízet několik řad elektronicky řízených, moderních strojů, které se podobaly technologii ze západu. Ale s novou dobou přišla i doba útlumu exportu výrobního programu Sellier&Bellot a společnost začala uvažovat o změnách.

Hlavní změnou byla úvaha o vyhledání strategického partnera pro hlavní část výrobního programu. Tato úvaha byla naplněna v roce 2007, kdy došlo k převzetí společnosti zahraničním partnerem a k uzavření provozu výroby balicích strojů. Provoz výroby balicích strojů byl formou prodeje výrobní dokumentace nabídnut soukromým subjektům, mezi kterými budoucí majitelé společnosti NOMATECH koupili větší část výrobní dokumentace.

V NOMATECHU jsme rodina. Jen se všichni nejmenujeme Houdkovi

V současnosti působí na trhu již IV. generace rodiny Houdkových. Václav Houdek pracoval od roku 1990 v Sellier&Bellot a potom sbíral zkušenosti v několika dalších společnostech. Petr Houdek pracoval v různých pozicích u několika společností z oboru balicích strojů až do doby, kdy společně v roce 2007 odkoupili výrobní dokumentaci balicích strojů z končící „Sellierky“ a založili rodinnou společnost NOMATECH.

Založením společnosti NOMATECH v roce 2007 jsme navázali na dlouholetou historii ze Sellier&Bellot. Všichni už nejsme Houdkovi, ale jsme rodina a můžeme stavět na zkušenostech našich předků. Začínali jsme v 5 lidech. Dnes je nás 32 a jen za poslední 3 roky jsme postavili 5 zcela nových moderních strojů. I bez podpory a rozsáhlých vývojových center, které jsou jinde ve světě v podobných firmách běžné, dokážeme sledovat trendy a dosahovat špičkové kvality. Máme stroje po celé Evropě a některé dokonce i v Americe. V Česku spolupracujeme s takovými firmami, jako je například Vitana.

Nakonec se kruh krásně uzavírá. Současné kanceláře podniku NOMATECH stojí na základech tehdejší kovárny. Malovaný obraz dodnes zdobí naše zdi a připomíná začátky rodinné firmy. Pradědečkové by jistě měli radost. Na hodnotách, které ctili, se za desetiletí nic nezměnilo. Úcta, vstřícnost a rodinné vztahy je to, co dnes charakterizuje naši společnost. Naše stroje mají srdce…

Petr Houdek, jednatel společnosti NOMATECH