Upravit stránku

História rodiny a firmy NOMATECH

Spoločnosť NOMATECH je rodinnou firmou s históriou siahajúcou do 19. storočia. Cesta rodiny začala na pražskom Žižkove, kde sa pradedo vyučil kováčskemu remeslu, v ktorom pokračoval aj jeho syn a tým položili základy vzťahu k železu a strojárenstvu.

Z Prahy do Vlašima

V súčasnosti sa podnik NOMATECHu nachádza vo Vlašime, a aby sme vysvetlili, ako sa sem z Prahy dostal, musíme sa vrátiť na prelom 19. a 20. storočia. Rodinní predkovia vtedy z časti pracovali ako kováči pre žižkovskú továreň Sellier&Bellot, ktorá bola založená v roku 1825 a jej hlavným artiklom boli zápalky pre strelné zbrane.

Vlašimskí mocipáni spoločne s miestnym kniežaťom v tej dobe, na prelome 19. a 20. storočia, prichystali na cisára malý podvod. Usporiadali veľký jarmok, aby mu ukázali, ako to vo Vlašime žije, a vymohli si z rakúsko-uhorskej pokladnice pár zlatiek. Na jarmok sa vraj vtedy zišlo 5 000 ľudí a František Josef I. vďaka tomu rozhodol zaviesť do Vlašima a ďalších obcí železnicu. A ako povedal, tak tiež urobil. A zmenil tým život v celom regióne. Na Vlašimsku bola vtedy vysoká nezamestnanosť a zároveň lacná pracovná sila. V spojení s novou železnicou tak Vlašim prilákal mnoho investorov a fabrík vrátane Sellier&Bellot.

Niektoré stroje slúžia svojim majiteľom viac ako 30 rokov

Od 60-tych rokoch minulého storočia dodávala spoločnosť Blanícke strojárne baliace stroje do celej RVHP. Vznikol kultový stroj BTH41. Tento stroj bol známy a veľmi obľúbený medzi zákazníkmi v Čechách, na Slovensku, Bulharsku, Poľsku alebo Rusku. Predali sa stovky kusov a dodnes sa vyrába jeho inovovaná verzia. Podobne je na tom odolný stroj BTH17 – populárny najmä v Rusku na balenie chleba. Niektoré z týchto strojov slúžia svojim majiteľom dodnes a nie je výnimkou, keď sa v NOMATECHu objaví dopyt po dieloch na stroje staré 30, 40 rokov.

Nová doba si žiada nové prostriedky

Po roku 1989 sa Blanícke strojárne premenovali späť na Sellier&Bellot a spoločnosť vstúpila s novými majiteľmi na akciový trh. A tak išla história ďalej. Od začiatku 90. rokov sa českým firmám otvorili zahraničné trhy a „Sellierka“ bola nútená ísť s dobou. Začala ponúkať niekoľko radov elektronicky riadených, moderných strojov, ktoré sa podobali technológii zo západu. Ale s novou dobou prišla aj doba útlmu exportu výrobného programu Sellier&Bellot a spoločnosť začala uvažovať o zmenách.

Hlavnou zmenou bola úvaha o vyhľadaní strategického partnera pre hlavnú časť výrobného programu. Táto úvaha bola naplnená v roku 2007, keď došlo k prevzatiu spoločnosti zahraničným partnerom a k uzatvoreniu prevádzky výroby baliacich strojov. Prevádzka výroby baliacich strojov, bola formou predaja výrobnej dokumentácie ponúknutá súkromným subjektom, medzi ktorými budúci majitelia spoločnosti NOMATECH kúpili väčšiu časť výrobnej dokumentácie.

V NOMATECHU sme rodina. Len sa všetci nevoláme Houdkovi

V súčasnosti pôsobí na trhu už IV. generácia rodiny Houdkových. Václav Houdek pracoval od roku 1990 v Sellier&Bellot a potom zbieral skúsenosti v niekoľkých ďalších spoločnostiach. Petr Houdek pracoval na rôznych pozíciách v niekoľkých spoločnostiach v odbore baliacich strojov až do doby, keď spoločne v roku 2007 odkúpili výrobnú dokumentáciu baliacich strojov z končiacej „Sellierky“ a založili rodinnú spoločnosť NOMATECH.