Upravit stránku

Realizovali jsme projekt Rozšíření VaV centra NOMATECH s.r.o., v rámci kterého bylo naše VaV centrum vybaveno testovací balicí linkou určenou k vývoji softwarů pro roboty. Účelem projektu bylo rozšíření infrastruktury pro výzkum a vývoj. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Přehled nabízených technologií pro účely VaV:

Technologie je složena z

  • automatického vertikálního balicího stroje,
  • kombinační váhy,
  • šnekového dávkovače,
  • nosné plošiny pro kombinační váhu,
  • nosné plošiny pro šnekový dávkovač,
  • odsunového dopravníku typu L,
  • dopravníku pro testování softwarů robota,
  • pásového vynášecího dopravníku typu Z,
  • šnekového vynášecího dopravníku.